Horaires

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
ALAE 7h30-8h50 7h30-8h50 7h30-8h50 7h30-8h50 7h30-8h50
ACCUEIL DE ELEVES 8h50-9h 8h50-9h 8h50-9h 8h50-9h 8h50-9h
CLASSE 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h
RESTAURATION 12h-13h50 12h-13h50 garderie gratuite jusqu’à 12h30 12h-13h50 12h-13h50
ACCUEIL DE ELEVES 13h50-14h 13h50-14h 13h50-14h 13h50-14h
CLASSE 14h-16h30 14h-16h30 14h-16h30 14h-15h30
SORTIE TAP APC 15h30-16h30
SORTIE OU ALAE 16h30-18h 16h30-18h 16h30-18h 16h30-18h